Gazak Lideri Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlar baradaky çözgüdini goldady

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi. Bu barada Gazagystanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär. Döwlet baştutanlary, Gazagystanyň Lideriniň geçen ýylyň oktýabr aýynda döwlet saparynda gazanylan şertnamalaryň ýerine ýetirilmegi hem-de ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy. Iki ýurduň … Continue reading Gazak Lideri Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlar baradaky çözgüdini goldady