Gazagystanyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew şu ýylyň 24-25-nji oktýabrynda Türkmenistanda döwlet saparynda bolar. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. iki goňşy ýurduň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda ýola goýuldy. Şunuň bilen baglylykda ähli ugurlar boýunça türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň yzygiderli depgini bellenildi. Türkmenistan bilen Gazagystan iri halkara guramalaryň çäklerinde … Continue reading Gazagystanyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary