TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Gazagystanyň Prezidentiniň Hytaýa döwlet sapary: 22 milliardlyk 47 ylalaşyk gazanyldy

Sian şäherinde geçiriljek «Merkezi Aziýa — Hytaý» sammitine gatnaşmak Hytaý Halk Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrýan Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň bu sapary örän netijeli tamamlandy.

Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki gepleşikleriň netijesi boýunça umumy bahasy 22 milliard dollara barabar bolan 47 resminama gol çekildi.

Häzirki wagtda gazak bazarynda Hytaýyň CNPC, CITIC, NFC, “Sinopec”, “Huawei” ýaly öňdebaryjy kompaniýalary iş alyp barýar.

Geçen ýyl iki ýurduň arasynda özara söwdanyň möçberi 31 milliard dolardan geçdi.

Saparyň çäklerinde taraplar ulag, oba hojalygy, söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk, medeni we bilim ulgamyndaky gatnaşyklar, doganlaşan gatnaşyklary döretmek boýunça ençeme ylalaşyklar gazanyldy.

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle