Gazagystanyň Prezidenti Türkmenistana sapar bilen geler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti bilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu barada Gazagystanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär. Iki ýurduň döwlet Baştutanlary telefon arkaly söhbetdeşlikde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşyp, türkmen-gazak gatnaşyklarynyň dostluk, goňşuçylyk hem-de strategik hyzmatdaşlyk ýörelgeleriniň üýtgewsizdigini tassykladylar. Iki ýurduň arasyndaky hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlyga … Continue reading Gazagystanyň Prezidenti Türkmenistana sapar bilen geler