DÜNÝÄ

Gazagystanyň Prezidenti Katarda saparda bolar

2024-nji ýylyň 13-14-nji fewralynda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Katar Döwletinde döwlet saparynda bolar. Bu barada Gazagystanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär.

Kasym Žomart-Tokaýew saparynyň çäklerinde Kataryň Emiri Şäýh Tamim ben Hamad Al-Tani we Premýer-ministri Şeýh Muhammed ben Abdulrahman Al-Tani bilen gepleşikler geçirer.

Şeýle hem gazak Lideri saparynyň dowamynda gazak-katar maýa goýum duşuşygyna gatnaşar hem-de Kataryň öňdebaryjy kompaniýalary bilen ikiçäk duşuşyklar geçirer.

Ýene-de okaň

USAID tarapyndan žurnalistler üçin okuw seminary guraldy

ADNOC kompaniýasynyň wekiliýeti Aşgabada geldi

Rumyniýada Magtymguly Pyraga bagyşlanan çäreler geçiriler

Konsullyk, serhet we gümrük boýunça türkmen-eýran toparynyň 16-njy mejlisi geçirildi

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy