DÜNÝÄ

Gazagystanyň Prezidenti Germaniýada saparda bolar

Şu ýylyň 28-29-njy sentýabrynda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Germaniýa Federatiw Respublikasynda resmi saparda bolar. Bu barada “Kazinform” habarlar gullugy habar berýär.

Berlinde Kasym-Žomart Tokaýew Federal Kansler Olaf Şols we Federal Prezident Frank-Walter Ştaýnmaýer bilen gepleşikler geçirer.

Gazak Lideri Merkezi Aziýa we Germaniýanyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşar.

Şeýle hem bu saparyň maksatnamasyna laýyklykda, Kasym-Žomart Tokaýew “Berlin Global Dialogue” halkara forumynda çykyş eder we Germaniýanyň işewürlik jemgyýetçiliginiň wekilleri bilen birnäçe ikiçäk duşuşyklary geçirer.

Ýene-de okaň

Teýlor Swift – ýylyň “adamy” saýlandy

Türkmen-awstriýa hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşuşygy Türkmenistanda geçiriler

Putin Saud Arabystanyda we BAE-de saparda bolar

Türkmenistanyň ilçisi Gyrgyzystanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

Aşgabatda türkmen-rus 2-nji işewürler forumy geçiriler

Ata Watan Eserleri