Gazagystanyň Prezidenti Aşgabada geldi

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine gatnaşmak üçin paýtagtymyz Aşgabada geldi. Hormatly myhmany Aşgabadyň halkara howa menzilinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow garşy aldy. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly bilen bir hatarda köp sanly ýerli we daşary ýurtly habar beriş serişdeleriniň wekilleri … Continue reading Gazagystanyň Prezidenti Aşgabada geldi