TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Gazagystanda parlament saýlawlary

Gazagystanda Majilisiň deputatlarynyň (parlamentiň aşaky palatasy) we maslihat (ýerli dolandyryş edaralary) nobatdaky saýlawlary geçirilýär.

Parlament saýlawlarynda ýurduň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, şol sanda Gazagystanyň birinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýew we saýlawçylar saýlaw uçastoklaryna baryp, ses berdiler.

Prezident Kasym-Žomart Tokaýew paýtagtdaky mekdepleriň birinde döredilen saýlaw uçastogynda öz sesini berdi.
Parlament saýlawlaryna ýurtda hasaba alnan partiýalaryň 7-siniň dalaşgärleri gatnaşýar. Ses bermek işi garyşyk saýlaw ulgamy arkaly geçirilýär: parlamentiň deputatlarynyň 70 göterimi partiýa sanawy, 30 göterimi bolsa bir mandatly okruglar arkaly saýlanýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Baş Assambleýanyň wise-başlygy hökmünde işini dowam etdirýär

Ata Watan Eserleri

BMG-niň merkezinde Halkara Nowruz güni bellendi

Rumyniýada Halkara Nowruz güni bellendi

Teswirle