TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Gazagystan pişikler üçin COVID-19 sanjymyny öndürýar

Gazagystanyň Halkara sanjym merkezi tarapyndan pişikler üçin döredilen “NARUVAX-C19” (öý haýwanlary) subunit sanjymy paýtagt Nur Soltanda geçirilen halkara oba hojalyk sergisinde tanyşdyryldy.

Käbir öý haýwanlarynda, esasanam pişiklerde “COVID-19” töwekgelçiliginiň ýokarydygy we bu haýwanlaryň wirusyň mutasiýa sebäp bolup biljekdigi mälim edildi.

Işlenip düzülen sanjymyň pişiklerde synag edilendigi habar berlen beýannamada “Munuň doly howpsuzdygy we COVID-19-dan goraýandygy kesgitlenildi. Bu sanjym sebäpli haýwanlarymyzy wirusdan gorap bileris diýip umyt edýäris”- diýip aýdyldy.

Özbegistanda prezident saýlawlary geçirilýär

 

 

Ýene-de okaň

Kazan-Türkmenabat uçar gatnawy barada möhüm habar

Ata Watan Eserleri

Maýmyn mama keseli 93 ýurtda hasaba alyndy

Ata Watan Eserleri

THY: Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite gatnawy ýerine ýetirdi

Ata Watan Eserleri