Gazagystan GDA başlyklyk eder

Gazagystan Respublikasy 2022-nji ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) başlyklyk eder. Şu gün Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň düzümine girýän döwletleriň hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi. GDA-nyň çäginde ykdysady hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşykdan soň GDA agza ýurtlaryň arasynda maglumat we telekommunikasiýa ulgamlarynda awtorlyk hukugynyň desgalaryny goramak babatda hyzmatdaşlyk barada ylalaşyk … Continue reading Gazagystan GDA başlyklyk eder