TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Gawundan çipsi we süýt taýýarlanylar

Türkmen hususyýetçileri gawundan çipsi, çigidinden bolsa gawun süýdüni öndürmegiň tehnologiýasyny özleşdirýärler. «Ter önüm» hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri ýakyn geljekde bu önümçiligi ýola goýarlar.

«Türkmenistan: Altyn asyr» neşiriniň habar berşi ýaly, üç ýyllyk gözlegleriň netijesinde Türkiýeden ýörite enjamlar toplumy satyn alnyp, önümçilik üçin taýýar edildi.

Çipsi önümçiliginde gawunyň çigidi galyndy hökmünde bir gyra aýrylýar, ýagny peýdalanylmaýar. Hojalyk jemgyýetinde çigitden gawun süýdüni almak hem meýilleşdirilýär. Şeýlelikde, gök önümleri we miweleri halkdan ýygnap, olaryň iň elýeter bahalarda ýene ilata hödürleýän hojalyk jemgyýetinde olary gaýtadan işlemäge hem girişiler. Gawundan taýýarlanan çipsi we gawun süýdi ynsan saglygy üçin ýokumly düzümlere baý bolar.    

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt döwlet Baştutanlaryny gutlady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Teswirle