TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

«Garri Potteriň» audio kitaby döredildi

Dünýä meşhur fantastik eserleriň biri bolan «Garri Potter» kitabynyň audio görnüşi okyjylara ýetirildi. Okyjylar bu audio kitaby tölegsiz görnüşde ulanyp bilerler. Bu kitaby audio sese geçiren Stefin Fraýdyr. Bu kitap diňe bir iňlis dilinde däl-de eýsem, ispan, fransuz, italiýan, nemes hem-de ýapon dillerinde döredildi. «Garri Potter» indi ençeme adam üçin elýeterli kitaplaryň birine öwrüldi. Ýazyjy J.K.Rouling öz kitabynyň okyjylara has hem elýeter bolanyna diýseň begendi.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Azerbaýjana sapary

Teswirle