Garaboğaz Karbamid Fabrikası İnşaatı Hızlandı

Balkan vilayetine çalışma ziyaretinde bulunan Devlet Başkanı, Garaboğaz Karbamid Fabrikası’nın inşaat sahasını gezdi. Türkmen lider, fabrikanın ana boyutlarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Devlet Başkanı, projeyi yürüten Türk ve Japon şirket yetkililerinden projedeki son durum, finans, inşaat çalışmalarının grafiği, üretilecek ürünlerin yurtdışına ihracatı konusunda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Devlet Başkanı, şimdiden yurtdışından bu amonyak ve üre üretim tesisinde üretilecek ürünleri satın almak için ilgi gösterdiğini kaydetti. Türkmen lider, bu tesiste üretilen ürünleri yurtdışına ihraç etme konusunda önemli avantajın olduğunu, Türkmenbaşı Deniz Limanı ile rahatlıkla ihracatın gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Aralık 2014 yılında temeli atılan tesiste, 1 milyon 155 bin ton gübre üretilecek. Projenin Haziran 2018 senesinde tamamlanması bekleniyor. Gap İnşaat ve Mitsubishi Corporation tarafından üstlenilen tesis, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Eylül 2013’de Japonya’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında imzalanan anlaşma çerçevesinde inşa edilmektedir.

Japon Mitsubishi Corporation ve Mitsubisi Heavy Industries şirketleri bu proje için gereken teçhizatları teslim ediyor. Gap İnşaat şirketi ise ana mühendislik, inşaat çalışmaları yanı sıra teçhizat ve donanımların getirilmesi, monte edilmesi ve çalışır vaziyete getirilmesi işleri yürütmektedir.

Okap bilersiňiz  “Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler

60 hektar alana kurulan proje, 1.35 milyar dolar bedelle hayata geçirilmektedir ve bu tesis tamamlandığında Türkmenistan’ın en büyük amonyak ve üre üretim tesisi haline gelecektir. Tesiste üretilen ürünlerin önemli bir kısmı dünya pazarlarına ihraç edilerek ülke ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olacaktır.

Bu tesisin işletmeye açılmasıyla 900 kişiye istihdam sağlanacak. Bunun yanı sıra proje kapsamında 3 bin 500 kişi için konut ve sosyal amaçlı birçok tesis, okul ve kreş inşa edilecek.

Gübre fabrikasının en önemli hammaddesi doğalgazdır. Türkmenistan, doğalgaz rezervi bakımından dünyada önemli bir konumdaki ülkedir.

Bu projede, gübre üretimi için bir yılda 1 milyar metreküp doğalgaz kullanılacak. Projenin çevreye zararsız bir üretim yapılması konusuna da ayrı bir önem verilmektedir.

Sözkonusu projede Haldor Topsoe, Saipem, Uhde Fertilazer, UOP şirketlerinin modern teknolojileri kullanılmaktadır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar