SPORT

Garabag topary wagtyndan öň Azerbaýjanyň çempiony boldy

Azerbaýjanyň futbol çempionatynda “Garabag” topary wagtyndan öň çempion bolmagy başardy. Çempionatyň 28-nji tapgyrynda “Kapaz” toparyny 6:1 hasabynda ýeňen “Garabag” topary çempionatyň tamamlanmagyna 8 hepde galandygyna garamazdan, çempionlygyny yglan etdi.

Azerbaýjanyň “Garabag” topary şu möwsümde UEFA-nyň Ýewropa ligasynd ahem oňat netijeler görkezdi. UEFA Ýewropa Ligasynda 1/8 finalda tapgyrynda Germaniýanyň “Baýer” toparyndan ýeňlipdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Dünýä çempiony 58 ýaşynda futbola dolandy

Çempionlar ligasy: sişenbede ispan, çarşenbede iňlis toparlary şowsuzlyga uçrady

«Galkan» – «Ice Box Iran Mall»: 13:1

Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň alawy ýakyldy

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri