TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

“GaffneyCline” Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýär

GaffneyCline britan konsalting kompaniýasy Türkmenistanyň nebitgaz ulgamynda işini mundan beýläk-de giňeltmek mümkinçiliklerine garaýar. Bu barada “Trend” agentligi kompaniýanyň taslamalar boýunça direktory Drýu Pauelle salgylanyp habar berýär.

Onuň bellemegine görä, GaffneyCline häzirki wagtda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen bagly meseleleri maslahatlaşýar.

Pauelliň şeýle hem bellemegine görä, «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2022» (OGT-2022) Halkara maslahatynyň dowamynda kompaniýa türkmen kompaniýalarynyň köp sanlysy bilen duşuşmaga we olar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaga oňat mümkinçilik aldy.

Belläp geçsek, GaffneyCline kompaniýasy «Galkynyş» gaz käniniň ätiýaçlyk goruny bahalandyrmak babatda eýýäm Türkmenistan bilen üstünlikli tejribä eýe. Bahalandyrmagyň netijesinde bu käniň halkara klassifikasiýasynda «ägirt uly» kän toparyna degişlidigi tassyklanyldy. Hususan-da, onuň umumy goruny «Ýaşlar» we «Garaköl» känleri bilen bilelikde hünärmenler 27,4 trillion kub metr tebigy gaz diýip bahalandyrýarlar.

Ýene-de okaň

Türk kompaniýasy tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň ikinji tapgyryna gatnaşmakçy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň energetika ulgamyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler

“Dragon Oil” kompaniýasyna maýa goýum teklipleri hödürlendi

Teswirle