Gadyr gijesi mynasybetli günä geçişlik yglan edildi

Şu gün geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoragatnaşyk arkaly mejlisinde hormatly Prezidentimiz mübärek Gadyr gijesi mynasybetli 982 sany raýatymyzyň hem-de 53 sany daşary ýurtly raýatyň günäsini geçmek baradaky Permana gol çekdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.  Döwlet Baştutany, ilki bilen, göni wideoaragatnak arkaly wise-premýer, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk we günä … Continue reading Gadyr gijesi mynasybetli günä geçişlik yglan edildi