SPORT

Gabriel Žezus “Arsenala” geçdi

Angliýanyň “Mançester Siti” toparynyň braziliýaly hüjümçisi Gabriel Žezus “Arsenal” toparyna geçdi.

London toparynyň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, hüjümçi bilen uzakmöhletli şertnama baglaşyldy. Şertnamanyň möhleti beýan edildi. Žezus “Arsenal” toparynda 9 belgili köýnekçede çykyş eder.

Angliýanyň “Premýer Liga” çempionatynyň güýçli toparlaryndan “Arsenal” bu hüjümçi üçin 45 million funt-sterling töledi we onuň bilen 2027-nji ýyla çenli şertnama baglaşdy.

Gabriel Žezus “Mançester Siti” toparynyň düzüminde 2016-njy ýyldan bäri çykyş edip gelýär. Ol bu topar bilen 4 gezek çempion bolup, 4 gezek hem Liganyň kubogyny gazandy. Angliýanyň Superkubogynyň 2 gezek eýesi bolmagy başardy.

 

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygy

Ýene-de okaň

Hytaýda 19-njy Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi

ХIХ Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň baýdagy galdyryldy

Nagelsmann Germaniýanyň ýygyndysyna tälim berer

Türkiýäniň milli ýygyndysyna täze tälimçi bellendi

“Arkadag” topary nobatdaky ýeňşini gazandy

AFK-nyň Çempionlar ligasy: “Ahal” ýeňiş bilen başlady