DÜNÝÄ

Futboldan täze habarlar…

Futbol möwsümi Angliýada diñe “Wembleý” we “Bertone-na-Trente” stadionlarynda dowam etdirilip bilner. Angliýanyñ futbol assosiýasiýasy bu netijä gelmeginiñ sebäbi toparlaryň şäherden şähere aýlanyp çykmazlygynyň öňüni almakdan ybaratdygy mälim edildi. Stadionlaryñ ýagdaýy örän gowy, şu pursatdan peýdalanyp, stadionda günde birnäçe oýunlar geçirerler. Oýunlar tomaşasyz geçirerler we göni ýaýlymda ýaýlyma goýbererler.” Tottenhem” topary öziniñ türgenleşik işlerini wideokonferensiýa arkaly geçirýärler. Angliýanyñ “Premýer liga” çempionaty maý aýynda başlaman, bu möwsümi howply ýagdaýlar gutaran soñ dowam etdirmek göz öňünde tutulýar.

***

Germaniýanyñ “Bundesliga” toparlary hem ýuwaş-ýuwaş öz türgenleşik maşklaryna başladylar. Mýünhen şäheriniñ “Bawariýa” topary özüniñ türgenleşiklerini yzygiderli bolmasa-da, hepdede iki-üç gezek geçirýärler. Futbol janköýerleri futbol duşuşyklarynyñ başlamagyna garaşýarlar, duşuşyklar awgust aýynda başlap bilner.

Ýene-de okaň

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy

Antoniu Guterriş Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çagyryldy

Aşgabatda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesi boýunça bäştaraplaýyn duşuşyk geçiriler

Türki akademiýasynyň wekiliýeti Türkmenistana geler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalarynyň nusgalary “British Library” kitaphanasynda saklanýar