TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Futboldan täze habarlar…

Futbol möwsümi Angliýada diñe “Wembleý” we “Bertone-na-Trente” stadionlarynda dowam etdirilip bilner. Angliýanyñ futbol assosiýasiýasy bu netijä gelmeginiñ sebäbi toparlaryň şäherden şähere aýlanyp çykmazlygynyň öňüni almakdan ybaratdygy mälim edildi. Stadionlaryñ ýagdaýy örän gowy, şu pursatdan peýdalanyp, stadionda günde birnäçe oýunlar geçirerler. Oýunlar tomaşasyz geçirerler we göni ýaýlymda ýaýlyma goýbererler.” Tottenhem” topary öziniñ türgenleşik işlerini wideokonferensiýa arkaly geçirýärler. Angliýanyñ “Premýer liga” çempionaty maý aýynda başlaman, bu möwsümi howply ýagdaýlar gutaran soñ dowam etdirmek göz öňünde tutulýar.

***

Germaniýanyñ “Bundesliga” toparlary hem ýuwaş-ýuwaş öz türgenleşik maşklaryna başladylar. Mýünhen şäheriniñ “Bawariýa” topary özüniñ türgenleşiklerini yzygiderli bolmasa-da, hepdede iki-üç gezek geçirýärler. Futbol janköýerleri futbol duşuşyklarynyñ başlamagyna garaşýarlar, duşuşyklar awgust aýynda başlap bilner.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Özbegistan: diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Halkara guramalar Arkadag şäherine gyzyklanma bildirýär

Baş Redaktor

Teswirle