TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Futbolçy eksportunda öňdebaryjy ýurtlar

Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllarda futbol iň ýörgünli sport görnüşleriniň birine öwrüldi. Bu sport şol bir wagtda ykdysady taýdan hem bähbitli bolup durýar. Bir tarapdan futbol toparlary futbolçylary satyp pul gazanýan bolsa, beýleki tarapdan futbolçylar hem täze-täze toparlara geçmek bilen girdejisini ýokarlandyrýar.

Umuman bu babatda futbol obserwatoriýasy “CIES” tarapyndan geçirilen barlaglaryň netijesinde, daşary ýurtlara iň köp futbolçy iberýän, ykdysadyýet dilinde eksport edýän ýurtlaryň sanawy taýýarlandy. Bu ugurda birinjiligi Braziliýa eýeleýär. 1600 futbolçysy daşary ýurtlaryň toparlarynda oýnaýar. Ikinji orunda Fransiýa (1027) we üçünji orunda Argentina (972) barýar.

Sanaw şeýle:

  1. 1. Braziliýa — 1600 futbolçy.
  2. 2. Fransiýa — 1027.
  3. 3. Argentina — 972.
  4. 4. Angliýa — 565.
  5. 5. Ispaniýa — 559.
  6. 6. Serbiýa — 521.
  7. 7. Germaniýa — 480.
  8. 8. Kolumbiýa — 467.
  9. 9. Horwatiýa — 446.
  10. 10. Nigeriýa — 399.

Ýene-de okaň

“Bawariýadan” rekord: 11-nji gezek yzly-yzyna çempion boldy

«Arkadag» futbol topary 24 utuk toplady

Türkmenistanyň Aziýa Kubogy-2024-däki garşydaşlary belli boldy

Teswirle