TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

“Fulbright Visiting Scholar” maksatnamasyna çagyrýar

“Fulbright Visiting Scholar” maksatnamasy anketalary kabul edýändigi barada size habar berýäris.  Maksatnama barada ähli maglumatlary şu salgyda tapyp bilersiňiz https://apply.iie.org/fvsp2022  Ýuz tutmagyň iň soňky möhleti 2021-nji ýylyň 12-nji dekabry. Maksatnama barada soraglaryňyzy AshgabatEducation@state.gov adresine iberip bilersiňiz.

 

Fulbraýt alyş-çalyş maksatnamasy iň ýokary derejedäki akademik alyş-çalyş maksatnamasy bolup Türkmenistanyň tejribeli alymlaryna, ylmy işgärlerine we ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlaryna ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlarynda ylmy-barlag işlerini alyp barmaga mümkinçilik berýär.

https://tm.usembassy.gov/tuk/education-culture-tk/exchange-programs-tk/fulbright-program-researchers-tk/

Gyrgyzystanda täze Ministrler Kabinetiniň agzalary tassyklandy

 

Ýene-de okaň

Amerikanyň sözlügi 2022-nji ýylyň sözüni saýlady

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Teswirle