TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Fransuz aýdymçysy Juliette Greko aradan çykdy

Dünýä belli fransuz aýdymçysy we aktrisasy Juliette Greko 93 ýaşynda aradan çykdy. “Onuň durmuşy üýtgeşikdi” – diýip, maşgalasy Fransiýanyň “AFP” habar gullugyna beren beýanatynda aýtdy.

1927-nji ýylyň 7-nji fewralynda Montpelýerde doglan Greko çagalygyny enesi bilen, soň bolsa ybadathanada geçirdi.

Greko 1950-nji ýyllarda “L’accordeon”, “La Javanaise” we “Deshabillez-moi”  ýaly aýdymlary bilen bütin dünýäde meşhurlyk gazandy. Gara eşigi üýtgeşik sesi bilen bir aýdym-saz muşdaklarynyň söýgüsini gazanan Greko reźissýor Kan Kokteonyň “Orfe” filminde-de oýnady.

 

Peýdaly Maslahat Sahypamyz

Hukuk we beýleki ugurlara degişli peýdaly maslahatlaryň jemlenen sahypasy-peýdaly maslahat sahypasy

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Azerbaýjana sapary

Teswirle