Fransiýa Respublikasynyň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy-2022

Dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlarymyzy Size ýetirmäge dowam edýäris. Şu gün Size Fransiýa Respublikasynyň sanawa giren uniwersitetleri baradaky maglumaty ýetirýäris. Biz Size öň, Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň, Gazagystanyň ,  Belarusyň, Gruziýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Hytaýyň, Germaniýanyň,  Hindistanyň,  Korea Respublikasynyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň hem-de Beýik Britaniýanyň we … Continue reading Fransiýa Respublikasynyň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy-2022