TEHNOLOGIÝA

Fransiýa “Iphone 12” telefonuny gadagan edermi?

«Iphone 12» smartfonda elektromagnit şöhlelenmesiniň howply derejesi ýokarydygy sebäpli ýakyn wagtda Fransiýada satuwy bes edilip bilner. Bu barada “Reuters” habar gullugy Fransiýanyň sanly ykdysadyýet ministriniň orunbasary Jan Noel Barro-nyň sözlerine salgylanyp habar berdi.

“IPhone 12”-den ýokary derejeli elektromagnit şöhlelenmesiniň bardygyny Fransiýanyň gözegçilik edarasynyň hünärmenleri tarapyndan ýüze çykaryldy.

ANFR barlaghana synaglarynyň netijesine görä, smartfonyň bir kilograma 5,74 watt, kanuny çäginiň bolsa 4 wattdygyny görkezdi. Barro meseläniň programma üpjünçiliginiň täzelenmegi arkaly çözülip bilinjekdigini belledi.

Fransiýanyň hökümeti programma üpjünçiligini döretmek we çykarmak üçin “Apple”-e takmynan iki hepde wagt berdi. Amerikan IT ägirdi bu programma üpjünçiligini wagtynda ýerine ýetirilmedik halatynda, “iPhone 12”-iň satylmagyna gadaganlyk girizilip, eýýäm satylan nusgalaryny yzyna alynmagy göz öňünde tutulyp bilner.

Ýene-de okaň

Mongoliýada Bütindünýä awtoulagsyz güni bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň wekiliýeti “Kazan Digital Week 2023” forumyna gatnaşdy

Ilon Mask: “X” ( Twitter) ýakyn wagtda doly tölegli bolup biler

Ata Watan Eserleri

Ärdogan Masky Türkiýede zawod gurmaga çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Hytaýda aeroportlaryň sany 500-e ýeter

“iPhone 15” smartfony tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri