TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Fransiýa hem örtükleri ýatyrýar

Fransiýanyň Premýer-ministri Žan Kasteks 14-nji martdan başlap jemgyýetçilik ulaglaryndan we lukmançylyk edaralaryndan başga ähli ýerlerde hökmany agyz-burun örtügini ​dakynmagyň ýatyryljakdygyny mälim etdi.

Epidemiologik ýagdaýyň kadalaşmagynyň şertlerinde Pariž şäherinde “sanjym pasporty” hereketi hem ýatyrylýar. Mundan ozal, dürli jemgyýetçilik ýerlerde “sanjym pasporty” talap edilýärdi.

Sanjym işi lukmançylyk edaralarynda, şol sanda garrylar öýünde hökmany bolup galýar.

 

Saýlaw-2022: Türkiýede ses bermek mümkinçiligi

Ýene-de okaň

Stambulda Biometrik pasportlaryň möhletiniň uzadylmagy dowam edýärmi?

Baş Redaktor

Lukmançylyk ugry boýunça Nobel baýragy gowşuryldy

Aşgabat — Tokio — Aşgabat ugry boýunça howa gatnawlary ýola goýlar

Ata Watan Eserleri

Teswirle