MEDENIÝET

“Frankenstein” neşiri auksionda

Meri Şelliniň ilkinji neşiri “Frankenstein”, 1,17 million dollara auksiona çykaryp, çap edilen eseri üçin täze dünýä rekordyna girdi. 1818-nji ýylda çap edileninden bäri, asyl görnüşlerini saklaýan “Frankenstein” üç tomdan ybarat nusgasy “Christie’s” auksion öýi tarapyndan 200000-den 300000 dollara çenli satylar diýlip çaklanylýar. Ýöne neşiriň has ýokary bahadan hem satylmagy mümkin.

Bu mukdar “Fine Books” žurnaly tarapyndan, bir aýalyň çap eden eseri bilen iň ýokary baha boýunça täze dünýä rekordydygy habar berildi.

Dünýädäki ilkinji TikTok fakulteti Ukrainada açyldy

 

Ýene-de okaň

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy

Medeniýet hepdeligi – 2025 Ahal welaýatynda geçiriler

«Berkarar» söwda we dynç alyş merkezinde amerikan agşamy