“Forbes”: Rihanna milliarderleriň sanawynda

Meşhur aýdymçy Rihanna resmi taýdan milliarder boldy. “Forbes” žurnaly Rihananyň 1,7 milliard dollar baýlygy bilen milliarderler toparyna girendigini habar berdi. Dünýä belli aýdymçy Rihannanyň hakyky ady Robin Fenty. 2017-nji ýylda esaslandyran “Fenty Beauty” markasy bilen aýdym-sazdan soň gözellik dünýäsinde üstünlik gazanan barbadosly aýdymçy häzirki wagtda milliarderleriň hataryna goşuldy. “Forbes” žurnalynyň … Continue reading “Forbes”: Rihanna milliarderleriň sanawynda