TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Flydubai” Türkmenistana yzygiderli gatnawlary ýola goýdy

BAE-niň “Flydubai” awiakompaniýasy Dubaý-Aşgabat-Dubaý ugry boýunça ilkinji ýolagçy gatnawyny amala aşyrdy. Bu gatnaw koronawirus pandemiýasy sebäpli 3 ýyldan soňra gatnawlaryň täzeden ýola goýulmagy bilen ýerine ýetirildi.

Dubaýdan 23-nji ýanwarda 23:55-de uçan uçar Aşgabat şäheriniň halkara howa menziline 03:25-de gelip gondy. Yzyna şol uçar 04:35-de uçup, Dubaýyň halkara howa menziline 06:30-da gondy.

Awiakompaniýa Aşgabat ugry boýunça her hepdäniň duşenbe we perşenbe günleri uçar gatnawlaryny ýerine ýetirer. Dubaýa bolsa, gatnawlar sişenbe we anna günleri amala aşyrylar.

Aşgabatda bu awiakompaniýanyň Seýitnazar Seýdi köçesiniň 19/1-nji jaýynda ýerleşýän salgysyndan biletleri satyn almak bolar. Goşmaça maglumatlar üçin telefon belgisi: 92-01-66

Ýene-de okaň

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ilkinji “Airbus” kysymly ýük uçary

Ata Watan Eserleri

Ýurdumyzyň dermanhana pudagynyň üsti ýetirildi

Teswirle