Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın, Türkmenistan ziyareti tamamlandı.

13 Kasım 2016 tarihinde resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14 Kasım 2016 tarihinde Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından Bağımsızlık Meydanı’nda resmi törenle karşılandı.

Askeri törenden sonra liderler baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Resmi görüşmelerden sonra ülkeler arasındaki ikili münasebetlerin geliştirilmesi için bir dizi anlaşmalara imza atıldı.

Konuk Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ortak bildiri imzaladı. İki ülke hükümet üyeleri tarafından ekonomik işbirliği anlaşmasına ve eğitim, yatırım ve ticaret ve sanayi odaları arasında işbirliği memorandumu imzalandı.

İmza töreninden sonra ortak basın açıklaması yapıldı. Sayın Devlet Başkanı basın açıklamasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın bu ziyaretine büyük önem verdiklerini kaydetti. Aşkabat’taki üst düzey görüşmelerde ekonomik işbirliği yanı sıra eğitim, kültür ve turizm alanındaki işbirliği konularını görüştüklerini belirten Sayın Devlet Başkanı, imzalanan anlaşmaların iki ülke halklarının yararına olacağını ifade etti.

Sayın Devlet Başkanı ayrıca, Filistinli mevkidaşı Abbas ile uluslararası ve bölgesel konuları görüştüklerini kaydetti.

Konuk Devlet Başkanı Abbas, Türkmenistan’ı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, ikili ilişkilerin bundan sonra da geliştirilmesine büyük değer vereceklerini kaydetti. Mahmud Abbas, Türkmenistan ile her alanda işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Türkmenistan ile Filistin arasındaki diplomatik ilişkiler 1992 yılında kuruldu. Ülkeler 2017 yılında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 25.yılını kutlayacak.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar