TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

FIFA guramasy kömek gaznasyny döreder

FIFA guramasy häzirki wagtda dowam edýän ýiti respirator keseli zerarly zyýana galan  toparlara we liga çempionatlaryna özüniñ kömek gaznasyny döretjekdigini belläp geçdi. Bu kömek gaznasyny döretmek üçin FIFA guramasy özüniñ maddy tarapyndan uly goşant goşar. Toparlara we ligalara nähili ýagdaýda kömek ýetiriljekdigini we nähili ýagdaýda goldaw beriljekdigini şu wagtky ýagdaýda maslahatlaşýarlar we gysga wagtyñ içinde mälim ediler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Burj Halifa Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň şekilinde ýalkym saçdy

Türkmenistanyň içeri işler ministrine polisiýanyň polkownigi ýörite ady dakyldy

Teswirle