BIZNES

“Fendi” markasy barada maglumat

“Fendi” markasy Italiýada döredilip, dünýäniň iň gowy ýantorba öndüriji kompaniýasy hasap edilýär.

“Fendi” markasy 1925-nji ýylda  Adele we Edoarda Fendi tarapyndan guruldy. Işleri ilki deriden dükan hökmünde açyldy. 1946-njy ýylda Edoardo  aradan çykdy, “Fendi” markasyny onuň bäş gyzy we aýaly ýöretmäge başlady.

Karl Lagerfeld 1933-nji  ýylda dünýä inýär. Karl Pariže gelende 14 ýaşyndady. 19 ýaşynda zehin ýaryşynda egin-eşik dizaýn edip gatnaşdy, netijede gazandy. Bu ýaryşdan soňra Jean  Patou bilen işläp başlady.

1965-nji ýylda Fendi doganlar Karl Lagerfeldi işe aldylar.1977-nji ýylda Lagerfeld  “Fendi” markasynyň zenanlar üçin taýýar geýim dörediji direktory boldy.

1980-nji ýyllarda “Fendi” meşhur marka hökmünde tanalyp, atyr we egin-eşik döredip başlaýar. “Fendi” markasynyň logosyny oýlap tapan Karl Lagerfelddir  1983-nji ýylda Pariždäki meşhur moda öýi Chanel bilen işlemäge başlap, bir ýyl soňra ol “Karl  Lagerfeld” markasyny döredýär.

2019-njy ýylda Lagerfeld aradan çykandan soňra, zenanlar üçin döredilýän kolleksionlaryna ýolbaşçylygy  Kim Jonesa berilýär.

Özbegistan Türkmenistanyň Prezidentine garaşýar

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar