TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Ezo gelin çorbasy

Gerekli önümler:

1 bulgur merjimek

1 käse tüwi

1 käse bulgur

1 nahar çemçesi pomidor pastasy

2 nahar çemçesi  ýag

2 nahar çemçesi mesge

1 sany sogan

2-3 diş sarymsak

1 çaý çemçesi gara burç

1 çaý çemçesi paprika

1 nahar çemçesi narpyz

1 nahar çemçesi duz

2 litr gaýnag suw

Taýýarlanyşy:

Ilki bilen, dogralan sogan we sarymsagy ýag guýan gazanymyza atyp, gowurýarys. Üstüne pomidor pastasyny we beýleki ys berijileri goşup, 2 minutlap ýene gowurýarys. Soňra gazana gowy ýuwulyp arassalanan mekgejöwen, bulgur we tüwini goşýarys. Birnäçe gezek garylandan soň duz we suw goşuň, gapagyny ýapyň we gaýnatmana goýýarys. Bişen çorbamyzyň yzygiderliligine seredýäris, eger isleýän yzygiderliligimize ýeten bolsa, oňa hyzmat edip bilersiňiz. Işdäňiz açyk bolsun!

Owganystan Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Ýene-de okaň

“Petronas” täze iş orunlary hödürleýär

“Petronas” işe çagyrýar

Täze ýyl gijesi: awtobuslar 02:00, taksiler gije-gündiz hereket eder

Teswirle