JEMGYÝET

Eýranly maýyp suratkeş aýaklary bilen surat çekýär

85 göterim maýyp bolan eýranly Fatemeh Hammami Nasrabadi, aýaklaryny ulanyp surat çekýär we fiziki maýyplygyň sungat söýgüsine päsgelçilik däldigini subut edýär.

Kristiano Ronaldodan Mehran Modiri we Çarli Çaplinden Selena Gomeze çenli köp sanly meşhur şahsyýetleriň portretlerini çekdi. Portretlerden başga-da haýwanlaryň we peýzažlaryň suratyny  çekýär.

Bu sungat ussadynyň “Instagram” jemgyýetçilik torundaky hasabyny 100 müňe golaý adam yzarlaýar.

Bu sungat ussadynyň käbir eserleri…

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi