BIZNES

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Eýran Yslam Respublikasynyň senagat ministri Abbas Aliabadi 2025-nji ýylyň 20-nji martynda tamamlanýan ýylda 1.7 million awtoulag öndürjekdigini belledi.

Aliabadiniň bellemegine görä, Eýranyň awtoulag öndürijileri 2024-nji ýylyň martyna çenli 1.335 million awtoulag öndürdi. Eýranyň ministri ýurduň çägindäki içerki önümçiligindäki durnukly ösüşiň netijesinde, soňky 2 ýyldan bäri ýyllyk awtoulag önümçiliginde dünýä reýtinginde 18-nji orunda durýandygyny belledi.

Eger önümçilik maksatlaryna ýetilen halatynda, Eýran dünýäde iri awtoulag önümçiliginde 15-nji orny eýelär. Eýranyň awtoulag önümçiliginde iş orunlarynyň sany 0.9 milliona ýetdi.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan-BAE: gaz pudagynda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

“Zangilan” tankeri Türkmenistandan nebitiň ilkinji tapgyryny Azerbaýjana ýetirdi

Özbegistan 10 milliard dollarlyk “akylly” şäher gurar

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy