TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Eýfel diňi ýene açylar

Dokuz aýa golaý arakesmeden soň Eýfel diňi myhmanlar üçin 16-njy iýulda açylar.

Aýdylmagyna görä, ilki bilen minara gelýänleriň sany çäklendiriler. Birinji günde 10 müňe golaý adam barmagy mümkin.

Pandemiýa başlamazdan ozal bu ýere her gün 25 müňe golaý adam gelipdir. Eýfel diňi mart aýynyň ortalaryndan maý aýynyň ortalaryna, şeýle hem 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň ahyrynda ýapyldyr.

Şu ýylyň 19-njy maýyndan başlap, Fransiýada epidemik ýagdaýlaryň gowulaşmagy bilen  çäklendirmeleri ýeňilleşdirmegiň täze tapgyry başlandy.

Muzeýleriň, kinoteatrlaryň, kafeleriň we restoranlaryň belli bir bölegi, geýim we öý enjamlarynyň bolsa dükanlary gelýän adamlar üçin açyldy.

 

Ýetilen sepgit 16 000 : Maksat 20 000

 

 

Ýene-de okaň

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

“Green Card” (Grin Kard) boýunça resminamalar kabul edilip başlandymy?

Baş Redaktor

Dünýäde 150 million dozadan gowrak “Sputnik V” sanjymy ulanyldy

Teswirle