TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Eýesiniň sesini tanar

Smartfonyň gulpuny eýesiniň barmak yzy ýa-da ýüz keşbi bilen açmak adaty zada öwrüldi. «Samsung» kompaniýasy «Galaxy S21»-de bu usullara ýene bir täzelik goşmakçy. Täze smartfonyň gulpy eýesiniň sesi bilen hem açylar.

Aslynda, şeýle tejribe 2013-nji ýylda satlyga çykan «Moto X»-de ulanylypdy. «Samsung» kompaniýasy täze smartfonlarynyň eýesine olaryň gulpuny gysga sözleriň biri bilen açmak mümkinçiligini bermekçi.

Täze hyzmat smartfony dolandyrmakda ýeňillik bagyşlaýan hem bolsa, gulp açylansoň, ony barybir el bilen dolandyrmaly bolar.

 

Umumy Sahypamyz

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle