TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ýewro ― 2020-niň bijeleri çekildi

30-njy noýabr gijesi Rumyniýanyň paýtagty Buharest şäherinde futbol boýunça 2020-nji ýylda geçiriljek Ýewropa çempionatynyň bije çekilişik dabarasy boldy. Mälim bolşy ýaly, ozalkylaryndan tapawutlylykda, bu gezekki çempionat 12 döwletiň aýry-aýry şäherlerinde geçiriler.

Bije çekilişigiň netijeleri şeýle:

«A» toparça: Türkiýe, Italiýa, Uels, Şweýsariýa;

«B» toparça: Daniýa, Finlandiýan, Belgiýa, Russiýa;

«C» toparça: Niderlandlar, Ukraina, Awstriýa, Milletler ligasynyň «D» toparçasynyň ýeňijisi;

«D» toparça: Angliýa, Horwatiýa, Milletler ligasynyň «C» toparçasynyň ýeňijisi, Çehiýa;

«E» toparça: Ispaniýa, Şwesiýa, Polşa, Milletler ligasynyň «B» toparçasynyň ýeňijisi;

«F» toparça: Milletler ligasynyň «A» toparçasynyň ýeňijisi, Portugaliýa, Fransiýa, Germaniýa.

Şu maglumatlardan hem görnüşi ýaly, Ýewro ― 2020-niň iň agyr toparçasy «F» toparça boldy.

Ýewropa çempionatyna 2020-nji ýylyň 12-nji iýunynda Roma şäherinde boljak Italiýa ― Türkiýe duşuşygy bilen badalga berler.

Ýene-de okaň

Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Daşoguz welaýatynda ady üýtgedilen we ýatyrylan etraplar

Baş Redaktor

Teswirle