SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Etihad” awiasiýa kompaniýasynyň uly ýitgisi

Birleşen Arap Emirliklerine (BAE) degişli bolan “Etihad” awiasiýa kompaniýasynyň täze görnüşli koronawirus (Covid-19) çäreleri sebäpli geçen ýyl uçuşlaryň togtadylmagy netijesinde 1 milliard 700 million dollar zyýana galandygyny mälim edildi.

“Etihad Airlines” kompaniýasy tarapyndan berlen ýazmaça beýanata görä, kompaniýanyň 2019-njy ýylda 17 million 400 müň ýolagçy gatnadandygy, emma bu sanyň 2020-nji ýylda 4 million 200 müňe ýetendigi mälim edildi.

2020-nji ýylyň mart aýyndan başlap ýaýrap başlan “Covid-19” sebäpli uçuşlaryň togtadylandygy we kompaniýanyň çäklendirilen uçuşlaryň netijesinde 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende girdejisi 74 göterim azalandygy mälim edildi.

Kompaniýa 2019-njy ýylda 4 milliard 800 million dollar girdejisiniň 2020-nji ýylda 1 milliard 200 million barabar bolandygy aýdyldy. Şonuň netijesinde, kompaniýanyň ýitgisi 1 milliard 700 million dollara bara boldy.

 

«Qantas» syrly uçuşlary amala aşyrar

Ýene-de okaň

“Eşretli syýahat” Gyrgyzystanda syýahatçylyk sergisine gatnaşdy

Aşgabat halkara mekdebi dynç alyş çäresine çagyrýar

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy gemodializ enjamyny sowgat berdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar