Eşref Gani: TAPİ projesinin güvenliğinde hiçbir sorun yok

Türkmenistan’ın girişimiyle inşasına başlanan Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPİ) doğalgaz boru hattı projesinde önemli gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Afganistan’ın başkenti Kabil’de sözkonusu proje ile ilgili bir anlaşma imzalanarak, projenin Afgan topraklarındaki güzergahına yönelik etüt çalışmaları start aldı.

Sözkonusu imza törenine; projeye katılan ülkelerin ilgili bakanları, TAPI Pipeline Company Limited konsorsiyum yetkilileri, TAPİ projesinin Afganistan ve Pakistan güzergahında etüt çalışmalarını üslenen Almanya’nın ILF Beratende Ingenieure GmbH şirketi temsilcileri katıldı.

İmza törenine katılan Türkmenistan heyeti ile görüşen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, TAPI doğalgaz boru hattının Afganistan Hükümeti için bir öncelik teşkil ettiğini kaydetti. Afgan Lider, projenin güvenliği konusuna değinerek, boru hattı güzergahındaki güvenliğin sağlanması yönünde çalışmaların yapıldığını, endişe edilecek bir durumun olmadığını ve bu bölgede 3 kolordusunun görev yaptığını belirtti.

Afgan Lider, Türkmen heyetiyle Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’a devlet başkanlığı görevine yeniden seçilmesiyle tebriklerini iletti. Görüşmede, Türkmenistan Devlet Başkanı, Türkmengaz Kurumu Başkanı Maksat Babayev, Afgan Lideri’ne TAPİ projesine büyük ilgi gösterdikleri için teşekkür etti.

Türkmen Bakan, TAPİ projesinin hızlandırılması için Afgan meslektaşları ile çok sayıda toplantı yaptıklarını ve Türkmenistan Devlet Başkanı’nın bu projeye büyük önem verdiğini belirtti.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

TAPİ projesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Türkmen yetkili, özellikle finansman alanında da çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Afgan Lider, TAPİ projesine büyük önem verdiklerini ve bunun sadece bir proje olmadığını, bütün bölge için önemli bir koridor teşkil ettiğini kaydetti. TAPİ projesiyle birlikte elektrik enerji sevkiyatı içinde yatırım projesinin hayata geçirildiğine dikkat çeken Afgan Lider, bunların yanı sıra boru hattı güzergahı boyunca fiber-optik haberleşme, karayolu ve demiryolu hatlarının inşa edilmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Bunun yanı sıra TAPİ projesi güzergahında birkaç havalimanın inşa edilmesi de düşünülüyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, boru hattının geçtiği güzergahda çok sayıda inşaat malzemeleri için zengin kaynakların yer aldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı, Afgan şirketlerinin de TAPİ projesinin inşasında yer alabileceğini söyledi. TAPİ projesinin hizlandırılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Gani, güzergah boyunca yer alan yerleşim birimlerindeki insanlar için yeni iş alanlarını da oluşturacağını belirtti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy
ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar