TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ýeňijilere baýraklar gowşuryldy

“Atavatan Türkmenistan”, “Türkmenistan Sport” halkara Žurnallarynyň hem-de “Türkmen sporty” gazetiniň bilelikde Žurnalistleriň arasynda geçiren bäsleşiginiň ýeňijileri kesgilenildi. Ýaryşyň ýeňijilerine “Makul hyzmat” terjime merkeziniň direktory Altyn Nurmuhammedowa bilen “Türkmenistan Sport” halkara Žurnalynyň baş redaktory Hojaberdi Apbaýew hormat hatlary we sowgatlary gowşurdy.

Netijesi:

“Düzzüm” oýny boýunça:

1-nji orun – Bekdurdy Atabaýew, “Türkmen sporty” gazeti.

2-nji orun – Goçmyrat Orazberdiýew, “Güneş” Žurnaly.

3-nji orun – Kuwwat Setdarow, “Nesil” gazeti.

“Bäş daş” oýny boýunça:

1-nji orun – Ýazbike Öwezowa, “Türkmen sporty” gazeti.

2-nji orun – Altyn Gatyýewa, “Türkmenistan Sport” halkara Žurnaly.

3-nji orun – Aýgül Nedirowa, “Türkmenistan Sport” halkara Žurnaly.

“Darts” oýny boýunça:

1-nji orun – Serdar Akiniýazow, “Türkmenistan Sport” halkara Žurnaly.

2-nji orun – Tahir Akgaýew, “Türkmenistan Sport” halkara Žurnaly.

3-nji orun – Rejep Orazmuhammedow, “Türkmen sporty” gazeti.

“Şaşka” oýny boýunça:

1-nji orun – Kakamyrat Geldiýew, “Biznes reklama” gazeti.

2-nji orun – Çarymyrat Gylyçmyradow, “Türkmenistan Sport” halkara Žurnaly.

3-nji orun – Agamämmet Baýlyýew, “Nesil” gazeti.  

 

          

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle