«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasyndan bäsleşikler

Türkmenistanda iş alyp barýan «Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy dürli enjamlaryň satyn alynmasy we hyzmatlar boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildirişler çap edildi.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10096899 — Şahsy goranyş serişdelerini üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 24-nji apreline, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

***

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10093824 — guýularyň tamamlaýyş desgalarynyň üpjünçiligi we guýularyň tamamlaýyş inženerleriniň hyzmatlary boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 19-njy apreline, sagat 17:00-a çenli.

Okap bilersiňiz  Neutrality is inextricably linked to peace and development

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: viktoriya.nurberdiyeva@eni.tm we karamat.reimbayeva@eni.tm we andrea baldi@eni.com) ibermelidir.

 

 

Türkmen-türk işewürlik geňeşiniň mejlisi geçirildi