Enerji Şartı Konferansı Başkanlığında Bir Dizi Etkinlikler Yapılacak

Geçen sene Aralık ayında Enerji Şartı Konferansının 2017 yılı için başkanlığına seçilen Türkmenistan, bu sene boyunca bir dizi etkinlikleri organize edecek. Türkmenistan’ın Enerji Şartı Konferansı başkanlığı döneminde yapılacak etkinlikler kapsamında Organize komitenin toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2017 yılının ilk 3 ayı değerlendirildi ve enerji alanında uluslararası işbirliği geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla bundan sonraki aylarda yapılacak etkinlikler değerlendirildi.

Bu kapsamda Hong Kong’da düzenlenen Enerji Şartı Bölgesel Enerji İşbirliği Görev Grubu toplantısı sonuçları ele alındı. Söz konusu toplantıya, İngiltere, İspanya, Kazakistan, Çin, Güney Kore, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan, İsveç, Özbekistan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden heyetler katıldı. Bunun yanı sıra Belçika’nın başkenti Brüksel’de Enerji Şartı Sekreterliği tarafından bir takım organizasyon görüşmeleri yapıldı. Bu görüşmelerde enerji sektöründeki yabancı yatırımın artırılması ve korunması, enerji kaynaklarının transit taşınması, enerji kaynaklarının verimli kullanılması gibi konular görüşüldü.

Aşkabat’taki Organize komitenin toplantısında Türkmenistan’ın Enerji Şartı Konferansı’na başkanlığı döneminde Nijerya, Burkina Faso ve Kenya gibi ülkelerin bu uluslararası örgüte üye olduğu kaydedildi.

Okap bilersiňiz  21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär

Türkmenistan’daki toplantıda, 30-31 Mayıs tarihlerinde Aşkabat’ta düzenlenecek ‘Enerji kaynaklarının geçiş hakkında çok taraflı çerçeve anlaşması yolunda’ konulu Enerji Şartı Forumu’na yapılan hazırlıklar ele alındı. Üst düzeydeki bu konferansta küresel sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir faktörü olan küresel enerji güvenliğinin yeni mimarisinin oluşumu gibi stratejik öneme sahip konularda uluslararası diyalogun devam ettirilmesi görüşülecek.

Bunun yanı sıra 31 Mayıs’ta Uluslararası Enerji Medya Forumu ile enerji kaynakların güvenli ve istikrarlı transiti 5.Uluslararası Enerji Uzmanları toplantısı yapılacak. 1-2 Haziran tarihlerinde Aşkabat’ta Enerji Şartı’nın eğitim semineri gerçekleştirilecek.

Enerji Şartı’nın Aşkabat Forumu’nda ‘Doğalgazın sınır ötesi taşınması ve transit geçişi’, ‘Küresel enerji güvenliğinde sıvılaştırılmış gazın artan önemi’, ‘Petrolün dünya piyasasına sevkiyatı’, ‘Elektrik enerjinin sınır ötesi ticareti ve sürdürülebilir kalkınma’ gibi konularda toplantılar yapılacak. 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar