Enerji Şartı Genel Sekreteri Rusnak ile görüşme gerçekleştirildi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, ülkesine ziyaret eden Enerji Şartı Genel Sekreteri Urban Rusnak ile görüştü. Türkmenistan’ın 2017 yılı itibariyle Enerji Şartı Konferansı’na başkanlık sürecinin başlaması nedeniyle gerçekleşen görüşmede, enerji alanındaki uluslararası işbirliği değerlendirildi.

Urban Rusnak, Türkmenistan’ın küresel enerji güvenliğinin sağlanması yönündeki girişimlerine değer verdiklerini kaydetti. Türkmen Lider, Türkmenistan’ın enerji kaynaklarını bütün insanlığın hizmetine sunmaya hazır olduğunu kaydederek, uluslararası toplumun dikkatini enerji güvenliğinin sağlanması yönündeki konulara çekti. Devlet Başkanı, ülkesinin enerji stratejisinin en önemli alanlarının başında enerji kaynaklarının çeşitli güzergahlar ile yurtdışına sevk edilmesinin, çok yönlü doğalgaz boru hatlarının oluşturulmasının geldiğini belirtti.

Taraflar ayrıca, Türkmenistan’ın Enerji Şartı Konferansı’nın başkanlığı dönemindeki faaliyetlerini ele aldı. Avrupa’nın ve Asya’nın birçok ülkesinin üye olduğu Enerji Şartı, enerji kaynaklarının güvenli ve istikrarlı olarak transit geçişi için uluslararası hukuk mekanizmasının oluşturulmasını hedeflemektedir. Türkmenistan da, bu alanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir takım önerilerde bulunmuştur.

Enerji alanındaki diyaloğun Avrupa, Güney Asya ve küresel baz devam ettirilmesi için 2017 yılı boyunca bir dizi etkinlikler düzenlenecek. Avrupa, Çin ve ABD’de Enerji Şartı üye ülkelerin katılımıyla uluslararası forumlar düzenlenecek. Aşkabat, Brüksel, Hong Kong ve New York’ta, bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dünya enerji sektörünün istikrarlı büyümesi konusunda uzmanların toplantıları gerçekleştirilecek.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär

Günümüzde 52 Avrupa ve Asya ülkesi Enerji Şartını imzaladı.  Türkmenistan, 17 Aralık 1994 yılında, Avrupa Enerji Şartı Anlaşmasını imzaladı. Türkmenistan açısından anlaşma, 16 Nisan 1998 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşmayı imzalayan ülkeler: Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Moldova, Moğolistan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Tacikistan, Makedonya, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan’dır. Avustralya, Belarus, İzlanda, Norveç ve Rusya henüz Anlaşmayı onaylamamışlardır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar