TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ene Süýdi Bilen Iýmitlendirmegiň Bütindünýä Hepdeligi

Her ýyl geçirilýän “Ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň Bütindünýä hepdeligi” 2020-nji ýylda “Planetanyň has sagdyn bolmagy üçin ene süýdi bilen iýmitlendirmäni goldaň” mowzugy esasynda geçirilýär. Bu hepdelik dünýäniň 120-den gowrak döwletinde bellenilýär.

“Ene süýdi bilen iýmitlendirmek boýunça Bütindünýä hepdesi” ilkinji gezek 1992-nji ýylda “Ene süýdi bilen iýmitlendirmek boýunça Bütindünýä birleşmesi” (WABA) tarapyndan bellenilip geçilýär we häzirki wagtda ÝUNISEF, BSGG ýaly abraýly guramalar tarapyndan giňden gollanýar we her ýylda ýokary guramaçylykly geçirilýär.

Ýene-de okaň

6 döwlet Türkmenistana täze ilçi belledi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Şweýsariýa Konfederasiýasynyň saýlanan Prezidentini gutlady

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Teswirle