TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENERAL

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

Hormatly ildeşler!  Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

 

T/b

Geçirilýän ýeri

Oýnuň ady

Güni

Wagty

 

 

1.

 

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

«Perwana»

 

«Hindi rowaýaty»

 

15.02.

 

 

17.02.

 

19:00

 

 

19:00

 

 

2.

 

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatry

 

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi

 

 

«Bir ojakda iki dünýä»

 

 

«Sawçy hem sallahlar»

 

16.02.

 

 

 

17.02.

 

19:00

 

 

 

19:00

 

3.

 

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýoly

 

«Hak aşyklar»

 

«Gyzaryp ýaşan şapak»

 

16.02.

 

 

17.02.

 

19:00

 

 

19:00

 

4.

 

A.S Puşkin adyndaky rus drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

«Gyzyl şyrdajyk»

 

«Dýumjagaz»

 

 

16.02.

 

 

17.02.

 

12:00

 

 

12:00

 

5.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry

Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesi

 

«Taýharjyk»

 

«Kerwenbaşynyň ogly»

 

16.02.

 

 

17.02.

 

12:00

 

 

12:00

 

 

 

6.

 

Türkmen döwlet sirki

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

 

«Şowhunly çykyşlar»

 

 

 

16.02.

 

 

 

 

18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts

Turkmenistan diversifying economy rapidly

Transport diplomacy: expansion of mutually beneficial cooperation

Ata Watan Eserleri

World Science Day for Peace and Development

Ata Watan Eserleri

Teswirle