TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan baradaky ähli habarlar

Turkmenistan delegation attended the XV World Forestry Congress

The XV World Forestry Congress on the ministerial level began its work on 2 May 2022 in Seoul. The President of the Republic of Korea...

FAO will open a representative office in Turkmenistan

A meeting of the Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers, Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan R.Meredov with the Director of the Subregional Office...

Delegation of Turkmenistan took part at the meeting of the Moscow format consultations on Afghanistan

The meeting of the Moscow format consultations on Afghanistan took place in the Russian capital. The meeting was attended by the representatives of more than...

The President of Turkmenistan will take part in the World EXPO 2020

Today, On October 9, President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov started his working visit to the United Arab Emirates to participate in the opening ceremony of...

The meeting of the Halk Maslahaty of the Milli Gengesh

President Gurbanguly Berdimuhamedov chaired a meeting of the Halk Maslahaty (People’s Council) of the Milli Gengesh (National Council) of Turkmenistan on the occasion of the...

The meeting of Ministers of Foreign Affairs of the countries-neighbors of Afghanistan

The meeting of Ministers of Foreign Affairs of the countries-neighbors of Afghanistan was held in the videoconference format. The meeting was organized on the initiative...

Siz Haýsy Ölçeg Çärýeginde : “Baý Ata-Garyp Ata”

Baş Redaktor
Geçen ýylyň ahyrynda okan kitaplarymyz barada gysgaça seljerme ýazyp başlapdyk we häzire çenli bary ýogy  2 sany kitap seljermesini saýtymyza ýerleşdirip bildik. Diýmek okan kitaplarymyzda...

Çagaňyza nähili oýnawaç saýlaýaňyz?

Ata Watan Eserleri
Oýnawaçlar çagalar üçin diňe bir güýmenje däl, ol çaganyň intellektual ösüşine, gylyk-häsiýetleriniň kemala gelmegine täsir edýär. Oýnawaçlar witrinasynda duran oýunjaklar çaganyň ünsüni näçe özüne çekse-de,...

Meniň şapagym

Soradylar menden bagtyň syryny Birneme oýlandym durmuşym hakda Haçan nirede näwagt neneň Özümi bagtly bagtyýar saýdym   Asudalyk bolsa ýürek töründe, Öňkülerdeý ynjamasa gursagyñ Sähel...

Nurly günlere çakylyk

Günleriň birinde şeýle bir gözler maňa bakdy, ol gözler “bu ne gözel perizat, Wah arman” diýen sözleri okadym. Ol gözler gözlerime däl, kalbyma bakdy! Meger...