No menu items!
8.9 C
Istanbul
30/03/2020 15:37
No menu items!
Home GENERAL Türkmenistanda 2020-nji ýylda 2100 tonna pile öndüriler

Türkmenistanda 2020-nji ýylda 2100 tonna pile öndüriler

Türkmenistanda dokma senagaty pudagy üçin gymmatly çig mal bolan pile öndürmek işi döwrebap derejede ösdürilýär. Her ýyl ýurdumyzyň ýüpekçileri ýüpek gurçugynyň pilesini taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirýärler.

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň 8-nji fewralda geçirilen giňişleýin mejlisinde 2020-nji ýylda ýurdumyz boýunça pile taýýarlamak babatda degişli Karara gol çekdi. şol resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine hem-de welaýatlaryň häkimliklerine 2020-nji ýylda 2100 tonna, şol sanda Ahal welaýatynda 155 tonna, Balkan welaýatynda 25 tonna, Daşoguz welaýatynda 500 tonna, Lebap welaýatynda 1010 tonna, Mary welaýatynda 410 tonna çig pile öndürmegi üpjün etmek tabşyryldy.

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi welaýatlaryň häkimlikleri bilen pile öndürmek boýunça baş şertnamalary baglaşyp, şeýle hem welaýatlaryň daýhan birleşiklerini ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumynyň zerur mukdary bilen üpjün eder.

SON HABERLER

Gözel Öwezowa :Aýdymlary Ady Ýaly Gözeldir

Türkmen halky şahandaz halk. Ülkämizde ykbalyny sungata baglan adamlara uly hormat goýulýar. Halkymyzda şirinden-şirin belent sesli aýdymçylaryň bolmagy biziň ählimizi buýsandyrýar. Diňleýjilerini özüniň ajaýyp...

Туркменистан продолжает вывозить своих граждан из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса

Туркменистан продолжает работу по организации вылета своих граждан, находящихся за рубежом, прежде всего в тех странах, где наблюдается эпидемия нового коронавируса. В их числе...

Telephone Conversatıon of the Presıdent of Turkmenıstan with the Presıdent of Afghanıstan

Today, on March 24, a telephone conversation was held between the President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov and the President of the Islamic Republic of...

A telephone conversation with Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey

On March 24, 2020, a telephone conversation was held between the Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan Rashid Meredov and the Minister of Foreign...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?