TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Emre Jan “Borussiýa” toparynda galýar

Germaniýanyň “Bundesliga” milli çempionatynda çykyş edýän “Borussiýa Dortmund” topary Germaniýanyň milli ýygyndysynyň futbolçysy Emre Jan bilen 4 ýyllyk şertnama baglaşar. Gyşky transfer möwsüminde Italiýanyň “Ýuwentus” toparyndan kireýne alnan bu oýunçy şu ýylyň 1-nji iýuldan başlap, “Borussiýa”-nyň futbolçysy bolar.

Iki toparyň arasyndaky ylalaşyga laýyklykda, Emre Jan “Borussiýa Dortmund” topary bilen 4 ýyllygyna şertnama baglaşar. German topary Emre Jan üçin italýan toparyna 25 million ýewro töledi.

Emre Jan fewral aýyndan başlap, “Borussiýa Dortmund” toparynyň düzüminde çykyş edýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hazarýaka döwletleri bilen ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýar

Moskwada II Hazar ykdysady forumy geçirilýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti hatyra çäresine gatnaşdy

Teswirle