TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Emmy baýragynda üýtgeşme

Halkara Telewideniýe akademiýasy, Emmy baýragy üçin iň gowy drama we iň gowy komediýa kategoriýalary boýunça şu ýyldan başlap her ýyl sekiz sany eseriň hödürlenjekdigini habar berdi.

Düzgüniň ilkinji gezek geçiriljek 72-nji Emmy baýraklaryna dalaşgärler sişenbe güni (28-nji iýul) yglan ediler we ýeňijiler üçin ses berişlik başlar.

Akademiýa şu ýylky Emmy maksatnamalaryna umumy ýüz tutmalaryň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 15 göterim ýokarlandygyny habar berdi.

Telewideniýe akademiýasynyň Prezidenti Frank Şerma bu barada şeýle diýýär: “Tanyşdyryşlaryň köpelmegi täze sesleriň sanyny, täze teleýaýlym platformalarynyň we önümçiligimizdäki bar bolan platformalardan mazmunyň ösmegini we elbetde ägirt uly ösüşi görkezýär. COVID-19 önümçiligi togtadylsa-da, şu ýylky bäsleşik üçin köp sanly ajaýyp işler hödürlendi” — diýip, belläp geçýär.

Düzgüniň ilkinji gezek geçiriljek 72-nji Emmy baýraklaryna dalaşgärler sişenbe güni (28-nji iýul) yglan ediler we ýeňijiler üçin ses berişlik başlar.

Akademiýa şu ýylky Emmy maksatnamalaryna umumy ýüz tutmalaryň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 15 göterim ýokarlandygyny habar berdi.

Telewideniýe akademiýasynyň Prezidenti Frank Şerma bu barada şeýle diýýär: “Tanyşdyryşlaryň köpelmegi täze sesleriň sanyny, täze teleýaýlym platformalarynyň we önümçiligimizdäki bar bolan platformalardan mazmunyň ösmegini we elbetde ägirt uly ösüşi görkezýär. COVID-19 önümçiligi togtadylsa-da, şu ýylky bäsleşik üçin köp sanly ajaýyp işler hödürlendi” — diýip, belläp geçýär.

Ýene-de okaň

Aşgabatda halkara aýdym-saz festiwaly açyldy

Aşgabatda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri başlandy

Orazgül Gurdowa 70 ýaşady

Ata Watan Eserleri

Teswirle