«Emmi» baýragynyň dalaşgärleri mälim boldy

«Emmi» baýraklarynyň 2021-nji ýyldaky gowşurylyşy üçin dalaşgärler yglan edildi. «Euronews»-yň habaryna görä, 73-nji baýrak gowşurylyş dabarasy 19-njy sentýabrda Los-Anjelesde geçiriler.

Netflix-iň «The Crown» we «Disney +» striminiň «The Mandalorian» teleseriallary sanawda öňdäki orny eýeleýär: olaryň her birine 24 dalaşgär degişlidir. 

«Drama žanryndaky köp bölümli filmde iň gowy aktrisa» diýen ugur boýunça baýraga «The Crown»-yň aktrisalary Oliwiýa Kolman we Emma Korrin hödürlendi. Olar şa zenany Ýelizaweta II we Diana hanymyň keşplerini döretdiler.

«The Mandalorian» diýlip atlandyrylýan ilkinji oýun serialy bolsa «Star wars» filmler ulgamyň bir bölegidir. Serialdaky wakalar «Return of the Jedi» filmindäkiden bäş ýyldan soň bolup geçýär. Täze filmde baş keşbi ― ýalňyz awçy Din Jariniň keşbini Pedro Paskal ýerine ýetiripdir.

1990-njy ýyldan başlap, «WarnerMedia» bölümi ― HBO (Home Box Office), kabel we hemra telewizor ulgamlarynyň arasynda dalaşgärleriň sany boýunça öňde barýar. Onuň goşandynda 130 dalaşgär bar.

«Iň oňat komediýa serialy» ugry boýunça baýraga 8 film hödürlenipdir. Olar «Gara iş»«Cobra Kai»«Emily in Paris»«The Flight Attendant»«Hacks»«The Kominsky Method»«PEN15»«Ted Lasso» filmleridir.

«Iň gowy kiçi serial» baýragy üçin bolsa «The Queen’s Gambit» , «I May Destroy You» , «Mare of Easttown»«The Undergraund Railroad» we «Wanda Vision» seriallary bäsleşer.

Ýeri gelende aýtsak, «Emmi» (Primetime Emmys) «mawy ýaýlymdaky» iň gowy işlere berilýän abraýly baýraklaryň biridir. Elinde simwoliki atom saklaýan ganatly aýal şekilindäki altyn heýkeller Telewideniýe sungaty we alymlar akademiýasy tarapyndan gowşurylýar. Karary onuň 23 müňe ýakyn agzasy kabul edýär.

Merkezi Aziýanyň Prezidentleriniň duşuşygy Türkmenistanda geçiriler

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kubaly türgen Mihain Lopes Nunýes 4-nji gezek Olimpiýa çempiony boldy. Grek-rim göreşi boýunça ökde türgen Mihain Lopes bu ugurda russýaly türgen Aleksandr Kareliniň rekordyny täzeledi. Karelinde 3 altyn medal bar. Kubaly göreşçi Lopes Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 130 kilogram agramda çykyş edip, final tutluşygynda gruziýaly türgen Ýakob Kajaýyny ýeňip, özüniň 4-nji Olimpiýa çempionlygyny, ýurdunyň bolsa bu oýunlardaky 2-nji altyn medalyny gazandy. Bu...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow döwlet Baştutanyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulag daşamalary üpjün etmek maksady bilen ulagyň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşygy berkitmek» atly kararnama seredilendigi barada hasabat berdi. 48...
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Ulag-logistika ylmy merkezi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça okuwa KABUL EDÝÄR Kompýuter sowatlylygy: I dereje (Microsoft Office programmalary) — 3 aý; II dereje (Adobe Photoshop, GorelDRAW) — 3 aý; III dereje (AutoCAD) — 3 aý; IV dereje (Programmirleme) — 3 aý. Rus dili: başlangyç dereje — 4 aý; orta dereje — 4 aý. Iňlis dili: başlangyç dereje...
Şu ýylyň 23-nji oýulynda badalga alan tomusky Olimpiýa oýunlarynda sportuň ýeňil atletika ugry boýunça ýaryşlar dowam edýär. Bu ýerde ylgamak, uzak aralyga bökmek, ýokarlygyna bökmek, syrykly bökmek, disK zyňmak ýaly ugurlarda ýaryşlar geçirilip, täze rekordlar gazanylýar. NORWEGIÝALY TÜRGENDEN DÜNÝÄ REKORDY Norwegiýanyň türgeni Karsten Warholm 400 metr aralygy päsgelçilikli bökmek ýaryşynda altyn medal gazanyp, dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 45,94 sekuntda geçmegi...
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Saparyň barşynda S.Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar ýokary döwlet derejesindäki ygtybarly syýasy gepleşikler esasynda ilerledilýän döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini kanagatlanma bilen bellediler. Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň, hususan-da, söwda-ykdysady pudagynyň häzirki...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar