TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Emirates” bitkoin bilen hem töleg kabul eder

Bitkoin (BTC) häzirki wagtda dünýäniň ençeme ýurtlarynda töleg görnüşi hökmünde ulanylýar. Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) howaýoly şereketi “Emirates” töleg görnüşleriniň bitkoin bilen töleg edip bilmek mümkinçiligini goşjakdyklaryny mälim etdi. Howaýoly şereketi mundan başga-da müşderileriň ätiýaçlaryny yzarlaýan programmalary ýasamak üçin işgär almagy hem meýilleşdirýär. Bu hakda şereketiň baş hünärmeni Adel Ahmed Al-Redhi habar berdi.

17-nji maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle